Program: Luni - Vineri 8.00 - 16.00

Consiliul local

Consiliul local

Un consiliu local este o autoritate administrativă care guvernează un oraș, o municipalitate, o comună sau alte tipuri de așezări.

În România, Consiliul Local este o autoritate administrativă autonomă deliberativă, compusa din primar și consilieri aleși în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Local se întrunește lunar în ședințe ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. În intervalul dintre ședințe, Consiliul îsi desfășoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotărâri sau a altor acte prezentate consiliului.

0 Ani
Perioada
0 Consilieri
Locali

Componența consiliului local

Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Comisii de specialitate

Membri ai comisiilor de specialitate sunt alcătuite numai din consilierii locali

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Opening Hours:

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

Service Request

Useful Links

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved