Program: Luni - Vineri 8.00 - 16.00

Service

Alte documente

Diverse documente de interes public.

Read More

Documente și informații financiare

Informațiile publice privind bugetele locale.

Read More

Hotărârile autorității deliberative

Hotărârile Consiliului Local atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual.

Read More

Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, precum Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții și Registrul pentru evidența dispozițiilor.

Read More

Regulamentele privind procedurile administrative

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, cât și dispozițiile primarului.

Read More

Statutul Unității Administrativ-Teritoriale

Datele de identificare și elementele prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge de alte unitați similare.

Read More

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Opening Hours:

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

Service Request

Useful Links

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved