Anunț concurs Consilier

Compartimentul Contabilitate, Impozite si taxe locale , Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Soparlita, judetul Olt.
Locatie: ,